Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugëve Stadium i Vjetër -Stadium i ri, Stadiumi, Koli Vesho 2.515.805 € 312.462.933 Lekë
2 Shëtitorja e bulevardit Osumi, Berat 1.314.246 € 163.229.383 Lekë
3 Rivitalizimi i shëtitores "Republika" dhe sheshi qendror "Teodor Muzaka", Loti 3 1.233.419 € 153.190.664 Lekë
4 Rivitalizim i parkut perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës perimetrale 803.193 € 99.756.630 Lekë
5 Rikonstruksion i fasadave në bulevardin "Republika" në Berat 678.718 € 84.296.730 Lekë
6 Rikualifikim dhe rikonstruksion i parkut “Dëshmorët e Kombit” 654.043 € 81.232.082 Lekë
7 Rikostruksioni dhe rikualifikimi urban i lulishtes perëndimore (Loti Opsional) dhe suplemeni i sheshit qendror "Teodor Muzaka" (Loti 3 pjesor), Berat 560.654 € 69.633.245 Lekë
8 Rikualifikimi i lulishtes perendimore dhe sheshit qendror 465.623 € 57.830.323 Lekë
9 Rikonstruksioni i segmentit rrugor Ura e Varur-Ura Goricës, Berat 465.623 € 57.830.323 Lekë
10 Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë 420.798 € 52.263.124 Lekë
11 Rikonstruksion i rrugës "Antipatrea" në Berat 393.324 € 48.850.889 Lekë
12 Rehabilitimi i fasadave përgjatë bulevardit kryesor të qytetit të Beratit. 297.436 € 36.941.510 Lekë
13 Rikonstruksion i bibliotekës "Vehxhi Buharaja" 278.348 € 34.570.859 Lekë
14 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Kristaq Capo" , Bashkia Berat 211.872 € 26.314.520 Lekë
15 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Thimi Tani”, Berat 195.933 € 24.334.872 Lekë
16 Ujësjellësi Prokopi - Paftal, Njesia Administrative Sinje 75.993 € 9.438.306 Lekë
17 Projekti "Shkolla, qendër komunitare" në Berat 59.775 € 7.424.000 Lekë
18 Ndërtimi i kullës së sahatit në Berat 32.494 € 4.035.786 Lekë
Total: 10.657.297,00 1.323.636.179,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.374.752 € 419.144.145 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.699.042 € 211.020.987 Lekë
3 projekte gjelbërimi 1.457.236 € 180.988.712 Lekë
4 bulevarde 1.314.246 € 163.229.383 Lekë
5 fasada 976.153 € 121.238.240 Lekë
6 kopshte dhe shkolla 888.378 € 110.336.516 Lekë
7 sheshe 560.654 € 69.633.245 Lekë
8 ndërtesa 310.843 € 38.606.645 Lekë
9 ujësjellës dhe kanalizime 75.993 € 9.438.306 Lekë
Total: 10.657.297,00 1.323.636.179,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Berat 10.657.296 € 1.323.636.179 Lekë
Total: 10.657.296,00 1.323.636.179,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (kompani ndërtimi) 2.921.967 € 362.908.357 Lekë
2 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 2.152.960 € 267.397.658 Lekë
3 Boshnjaku B (kompani ndërtimi) 1.637.406 € 203.365.811 Lekë
4 Besta (kompani ndërtimi) 1.532.613 € 190.350.501 Lekë
5 Leon Konstruksion (kompani ndërtimi) 914.145 € 113.536.842 Lekë
6 Zdravo (kompani ndërtimi) 678.718 € 84.296.730 Lekë
7 Tolita (kompani ndërtimi) 248.395 € 30.850.715 Lekë
8 Shendelli (kompani ndërtimi) 131.108 € 16.283.630 Lekë
9 Jogi (kompani ndërtimi) 131.108 € 16.283.630 Lekë
10 Aurora (kompani ndërtimi) 105.577 € 13.112.620 Lekë
11 BE-IS (kompani ndërtimi) 105.577 € 13.112.620 Lekë
12 Belliu (kompani ndërtimi) 32.494 € 4.035.786 Lekë
13 Beqiri (kompani ndërtimi) 29.887 € 3.712.000 Lekë
14 Sardo (kompani ndërtimi) 29.887 € 3.712.000 Lekë
15 Vler-Invest & Infratech (mbikëqyrës punimesh) 4.734 € 588.000 Lekë
16 C.E.C 11 (mbikëqyrës punimesh) 359 € 44.640 Lekë
17 Erald G (kompani ndërtimi) 359 € 44.640 Lekë
Total: 10.657.294,00 1.323.636.180,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve