Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rivitalizim i parkut perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës perimetrale

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

803.193 €

Kosto në lekë

99.756.630 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 prill 2014, nëpërmjet programit Infrastruktura vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaBerat
InvestitorëtBashkia Berat
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillariBesta
Mbikëqyrës punimeshVler-Invest & Infratech
Vendndodhja e projektit