Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim KUZ, fshati Bulçar 54.719 € 6.796.112 Lekë
Total: 54.719,00 6.796.112,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 54.719 € 6.796.112 Lekë
Total: 54.719,00 6.796.112,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Kodovjat 54.719 € 6.796.112 Lekë
Total: 54.719,00 6.796.112,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ergi (kompani ndërtimi) 54.558 € 6.776.112 Lekë
2 Ylli Ago (mbikëqyrës punimesh) 81 € 10.000 Lekë
3 Hekuran Xhina (kolaudim) 81 € 10.000 Lekë
Total: 54.720,00 6.796.112,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve