Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i bllokut të banimit nr.1, Librazhd 677.977 € 84.204.716 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Jorgji Dilo”, Elbasan 490.178 € 60.880.107 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Bardhyl Popa”, Elbasan 468.579 € 58.197.463 Lekë
4 Sistemim, asfaltim i rrugës "25 Nëntori" 360.980 € 44.833.774 Lekë
5 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Ali Agjahu" 360.461 € 44.769.284 Lekë
6 Rikonstruksion i shkollës së mesme Sami Frashëri, Belsh 355.788 € 44.188.809 Lekë
7 Suvatim dhe lyerje fasadash në rrugët kryesore për 100 banesa kolektive, Elbasan 351.985 € 43.716.595 Lekë
8 Lyerje dhe suvatim fasadash në qendër (bulevardi "Aqif Pasha" dhe rruga "Qemal Stafa") 306.754 € 38.098.860 Lekë
9 Rehabilitim i rrugës "Devolli", Bashkia Gramsh 303.987 € 37.755.140 Lekë
10 Ndërtimi i ujësjellësit të fshatit Muriqan 299.229 € 37.164.200 Lekë
11 Shkolla "Adem Elmas Asllani", Gostimë, Cerrik 293.672 € 36.474.060 Lekë
12 Rikualifikimi urban përreth përroit në lagjen "Gur" si edhe sistemim i shtratit të përroit 272.774 € 33.878.554 Lekë
13 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Qamil Guranjaku" 263.482 € 32.724.428 Lekë
14 Ndërtim KUZ në lagjet nr.1, 2, 3, Cërrik 216.451 € 26.883.210 Lekë
15 Rikonstruksion i palestrës së shkollës "7 Marsi", Cërik 206.522 € 25.650.000 Lekë
16 Sistemim, asfaltim i segmentit të rrugës “Qemal Stafa”, nga shkolla “Jorgji Dilo” deri tek kryqëzimi tek posta 183.584 € 22.801.131 Lekë
17 Rikualifikim i fasadave të objekteve, qyteti Bajram Curri 141.279 € 17.546.794 Lekë
18 Sistemim, asfaltim i rrugës te pallati i sportit 140.910 € 17.501.048 Lekë
19 Ndertim shkollë 1 katëshe, Shkolla Fushë Studen, Komuna Steblevë, Librazhd 134.203 € 16.668.000 Lekë
20 Projekti "Shkolla qendër komuitare": Terrene sportive në 4 shkolla 9 vjeçare të qytetit Tiranë 69.313 € 8.608.641 Lekë
21 Ndërtim KUZ, fshati Bulçar 54.558 € 6.776.112 Lekë
22 Rikonstruksion i kopshtit nr.11 në qytetin e Korçës 16.720 € 2.076.643 Lekë
Total: 5.969.386,00 741.397.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 2.658.917 € 330.237.435 Lekë
2 rrugë 989.461 € 122.891.093 Lekë
3 rikualifikime urbane 950.751 € 118.083.270 Lekë
4 fasada 800.018 € 99.362.249 Lekë
5 ujësjellës dhe kanalizime 570.238 € 70.823.522 Lekë
Total: 5.969.385,00 741.397.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 2.926.914 € 363.522.690 Lekë
2 Bashkia Cërrik 716.645 € 89.007.270 Lekë
3 Bashkia Librazhd 677.977 € 84.204.716 Lekë
4 Bashkia Ballsh 355.788 € 44.188.809 Lekë
5 Bashkia Gramsh 303.987 € 37.755.140 Lekë
6 Komuna Gjergjan 299.229 € 37.164.200 Lekë
7 Bashkia Këlcyrë 272.774 € 33.878.554 Lekë
8 Bashkia Tropojë 141.279 € 17.546.794 Lekë
9 Komuna Steblevë 134.203 € 16.668.000 Lekë
10 Bashkia Tiranë 69.313 € 8.608.641 Lekë
11 Komuna Kodovjat 54.558 € 6.776.112 Lekë
12 Bashkia Korçë 16.720 € 2.076.643 Lekë
Total: 5.969.387,00 741.397.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ergi (construction company) 5.969.385 € 741.397.569 Lekë
Total: 5.969.385,00 741.397.569,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve