Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion, shtesë 2 anësore kate dhe palestër për shkollën e mesme të përgjithshme, Komuna Vaqarr 256.053 € 31.801.747 Lekë
Total: 256.053,00 31.801.747,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 256.053 € 31.801.747 Lekë
Total: 256.053,00 31.801.747,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Vaqarr 256.053 € 31.801.747 Lekë
Total: 256.053,00 31.801.747,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Cara (kompani ndërtimi) 128.026 € 15.900.874 Lekë
2 Everest (kompani ndërtimi) 128.026 € 15.900.873 Lekë
Total: 256.052,00 31.801.747,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve