Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekt i monitorimi të ambientit në qytetin e Elbasanit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

194.887 €

Kosto në lekë

24.204.997 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani teknologjieFASTECHSOFT & SOLUTION
Vendndodhja e projektit