Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 882.635 € 109.623.260 Lekë
Total: 882.635,00 109.623.260,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 562.534 € 69.866.760 Lekë
2 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 133.140 € 16.536.000 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 86.957 € 10.800.000 Lekë
4 Bashkia Vorë 80.515 € 10.000.000 Lekë
5 Bashkia Elbasan 19.489 € 2.420.500 Lekë
Total: 882.635,00 109.623.260,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 FASTECH (technology company) 882.635 € 109.623.260 Lekë
Total: 882.635,00 109.623.260,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve