Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekt i monitorimi të ambientit në qytetin e Elbasanit 175.399 € 21.784.497 Lekë
2 Vlerësimi dhe hedhje e të dhënave gjeohapsinore ekzistuese në platformën e Sistemit Gjeografik të GIS 80.515 € 10.000.000 Lekë
Total: 255.914,00 31.784.497,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 255.914 € 31.784.497 Lekë
Total: 255.914,00 31.784.497,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 175.399 € 21.784.497 Lekë
2 Bashkia Vorë 80.515 € 10.000.000 Lekë
Total: 255.914,00 31.784.497,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 SOFT & SOLUTION (technology company) 255.914 € 31.784.497 Lekë
Total: 255.914,00 31.784.497,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve