Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim asfaltim i rrugës “Qemal Stafa”, segmenti nga kryqëzimi tek posta deri te kryqëzimi me rrugën "Rinia", si dhe i rrugës Rinia nga kryqëzimi me rrugën Aqif Pasha deri te kryqëzimi dhe rrugën Qemal Stafa

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

461.621 €

Kosto në lekë

57.333.332 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlko Impex ConstructionSireta 2F
Vendndodhja e projektit