Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.307.190 € 410.752.980 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 801.632 € 99.562.720 Lekë
3 rrugë 526.666 € 65.411.956 Lekë
Total: 4.635.488,00 575.727.656,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Dibër 3.277.479 € 407.062.914 Lekë
2 Bashkia Librazhd 570.030 € 70.797.713 Lekë
3 Bashkia Çorovodë 295.856 € 36.745.290 Lekë
4 Bashkia Elbasan 230.811 € 28.666.666 Lekë
5 Bashkia Pukë 222.701 € 27.659.507 Lekë
6 Komuna Qukës 38.612 € 4.795.566 Lekë
Total: 4.635.489,00 575.727.656,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alko Impex Construction (construction company) 4.635.488 € 575.727.656 Lekë
Total: 4.635.488,00 575.727.656,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve