Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekte në parkun e Viroit (1) Sistemim i parkut Viroit; (2) Rikonstruksion i rrugës në parkun e "Viroit" nga ana e qytetit; (3) Ndriçim i trotuarit në parkun e "Viroit" nga ana e qytetit.

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

405.791 €

Kosto në lekë

50.399.203 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaGjirokastër
InvestitorëtBashkia Gjirokastër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiA.L-ASFALTERAL
Vendndodhja e projektit