Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 589.176 € 73.175.627 Lekë
2 rrugë 295.463 € 36.696.464 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 130.196 € 16.170.323 Lekë
4 të tjera 26.682 € 3.313.932 Lekë
Total: 1.041.517,00 129.356.346,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gjirokastër 436.595 € 54.225.046 Lekë
2 Bashkia Durrës 383.919 € 47.682.683 Lekë
3 Bashkia Kolonjë 194.321 € 24.134.684 Lekë
4 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 26.682 € 3.313.932 Lekë
Total: 1.041.517,00 129.356.345,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ERAL (construction company) 1.041.516 € 129.356.345 Lekë
Total: 1.041.516,00 129.356.345,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve