Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim asfaltim dhe gjelbërim rreth Pallatit të Kulturës, Bashkia Gramsh

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

66.445 €

Kosto në lekë

8.252.483 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaGramsh
InvestitorëtBashkia Gramsh
Kontraktorët
Kompani ndërtimiOsmani/G & Bajrami-N
Mbikëqyrës punimeshTaulantVler-InvestArkimade
Vendndodhja e projektit