Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 21.862 € 2.715.257 Lekë
2 rikualifikime urbane 6.280 € 780.000 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 5.480 € 680.639 Lekë
4 projekte rekreacioni 773 € 96.000 Lekë
5 të tjera Lekë
Total: 34.395,00 4.271.896,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 27.342 € 3.395.896 Lekë
2 Bashkia Fuzhë Arrëz 6.280 € 780.000 Lekë
3 Bashkia Divjakë 773 € 96.000 Lekë
4 Bashkia Gramsh Lekë
5 Bashkia Gjirokastër Lekë
6 Bashkia Selenicë Lekë
7 Komuna Novoselë Lekë
8 Bashkia Kavajë Lekë
Total: 34.395,00 4.271.896,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Taulant (supervisory company) 34.395 € 4.271.896 Lekë
Total: 34.395,00 4.271.896,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve