Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistem-asfaltim unaza Këlcyrë (Faza I)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

79.939 €

Kosto në lekë

9.928.461 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKëlcyrë
InvestitorëtBashkia Këlcyrë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiHito 94
Mbikëqyrës punimeshZenit 06
Vendndodhja e projektit