Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte rekreacioni 18.937 € 2.352.000 Lekë
2 rikualifikime urbane 14.074 € 1.747.999 Lekë
3 rrugë 13.957 € 1.733.400 Lekë
4 sheshe 7.609 € 945.000 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 6.348 € 788.400 Lekë
6 fasada Lekë
7 të tjera Lekë
Total: 60.925,00 7.566.799,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Belsh 18.937 € 2.352.000 Lekë
2 Bashkia Gjirokastër 9.179 € 1.140.000 Lekë
3 Bashkia Mirditë 7.609 € 945.000 Lekë
4 Bashkia Kolonjë 6.348 € 788.400 Lekë
5 Bashkia Elbasan 5.261 € 653.400 Lekë
6 Bashkia Tiranë 4.831 € 600.000 Lekë
7 Bashkia Fushë-Krujë 4.831 € 600.000 Lekë
8 Bashkia Kavajë 3.865 € 480.000 Lekë
9 Bashkia Lushnjë 64 € 7.999 Lekë
10 Njësia Administrative Mollas Lekë
11 Njësia Administrative Klos Lekë
12 Bashkia Këlcyrë Lekë
Total: 60.925,00 7.566.799,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Zenit 06 (supervisory company) 60.924 € 7.566.799 Lekë
Total: 60.924,00 7.566.799,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve