Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi urban përreth përroit në lagjen "Gur" si edhe sistemim i shtratit të përroit 272.774 € 33.878.554 Lekë
2 Sistem-asfaltim unaza Këlcyrë (Faza I) 79.939 € 9.928.461 Lekë
3 Sistemim, asfaltim, Unaza Këlcyrë qendër, Faza 2 75.635 € 9.393.834 Lekë
Total: 428.348,00 53.200.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 272.774 € 33.878.554 Lekë
2 rrugë 155.574 € 19.322.295 Lekë
Total: 428.348,00 53.200.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Këlcyrë 428.348 € 53.200.849 Lekë
Total: 428.348,00 53.200.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Hito 94 (construction company) 428.348 € 53.200.849 Lekë
Total: 428.348,00 53.200.849,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve