Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ura e fshatit Grykesh, te njësia administrative e Pajove, Bashkia Peqin

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

28.755 €

Kosto në lekë

3.571.336 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaPeqin
InvestitorëtBashkia Peqin
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku BPese Vellezerit
Vendndodhja e projektit