Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 835.109 € 103.720.486 Lekë
2 të tjera 14.377 € 1.785.668 Lekë
Total: 849.486,00 105.506.154,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kavajë 452.002 € 56.138.606 Lekë
2 Bashkia Peqin 135.534 € 16.833.282 Lekë
3 Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.424 Lekë
4 Bashkia Fier 80.472 € 9.994.598 Lekë
5 Komuna Fratar 69.197 € 8.594.244 Lekë
Total: 849.487,00 105.506.154,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pese Vellezerit (construction company) 849.486 € 105.506.154 Lekë
Total: 849.486,00 105.506.154,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve