Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.100.131 € 136.636.271 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 480.207 € 59.641.752 Lekë
3 të tjera 28.755 € 3.571.336 Lekë
Total: 1.609.093,00 199.849.359,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Peqin 1.609.093 € 199.849.359 Lekë
Total: 1.609.093,00 199.849.359,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Boshnjaku B (construction company) 740.139 € 91.925.230 Lekë
2 Caushi (construction company) 366.710 € 45.545.424 Lekë
3 B93 (construction company) 366.710 € 45.545.423 Lekë
4 Pese Vellezerit (construction company) 135.534 € 16.833.282 Lekë
Total: 1.609.093,00 199.849.359,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve