Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Shërbime në fasadat e pallateve të rrugës kryesore të qytetit Pukë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

43.851 €

Kosto në lekë

5.446.350 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaPukë
InvestitorëtBashkia Pukë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiRegliLala
Mbikëqyrës punimeshXH & MILER
Vendndodhja e projektit