Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rigjenerimi i shëtitores qendrore, Pukë 927.513 € 115.197.130 Lekë
2 Sistemim i lagjes pas pallatit të Kulturës, Pukë 222.701 € 27.659.507 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës së mesme "Sabah Sinani" 219.650 € 27.280.568 Lekë
4 Shërbime në fasadat e pallateve të rrugës kryesore të qytetit Pukë 43.851 € 5.446.350 Lekë
5 Ndërtim palestre pranë shkollës "Sabah Sinani" dhe "Migjeni", Pukë Lekë
Total: 1.413.715,00 175.583.555,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.150.214 € 142.856.637 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 219.650 € 27.280.568 Lekë
3 fasada 43.851 € 5.446.350 Lekë
Total: 1.413.715,00 175.583.555,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Pukë 1.413.716 € 175.583.555 Lekë
Total: 1.413.716,00 175.583.555,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 927.513 € 115.197.130 Lekë
2 Alko Impex Construction (kompani ndërtimi) 222.701 € 27.659.507 Lekë
3 Shendelli (kompani ndërtimi) 219.650 € 27.280.568 Lekë
4 Lala (kompani ndërtimi) 21.926 € 2.723.175 Lekë
5 Regli (kompani ndërtimi) 21.926 € 2.723.175 Lekë
6 XH & MILER (mbikëqyrës punimesh) Lekë
7 IMES-D (mbikëqyrës punimesh) Lekë
8 Novatech Studio (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.413.716,00 175.583.555,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve