Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonceptim i qendrës së qytetit, Selenicë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

477.317 €

Kosto në lekë

59.282.742 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaSelenicë
InvestitorëtBashkia Selenicë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBahas
Vendndodhja e projektit