Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonceptim i qendrës së qytetit, Selenicë 477.317 € 59.282.742 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Asllan Shahini”, Bashkia Gramsh 63.040 € 7.829.606 Lekë
3 Rikonstruksion i rrugës Kthesë e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë 50.458 € 6.266.894 Lekë
Total: 590.815,00 73.379.242,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 477.317 € 59.282.742 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 63.040 € 7.829.606 Lekë
3 rrugë 50.458 € 6.266.894 Lekë
Total: 590.815,00 73.379.242,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Selenicë 477.317 € 59.282.742 Lekë
2 Bashkia Gramsh 63.040 € 7.829.606 Lekë
3 Bashkia Libohovë 50.458 € 6.266.894 Lekë
Total: 590.815,00 73.379.242,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bahas (construction company) 590.815 € 73.379.242 Lekë
Total: 590.815,00 73.379.242,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve