Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i lagjeve të fshatit Kote, Selenicë, Loti 1 490.395 € 60.907.032 Lekë
2 Rikonceptim i qendrës së qytetit, Selenicë 477.317 € 59.282.742 Lekë
3 Rikonstruksion i fasadave dhe gjelbërim i ambienteve përreth pallateve përgjatë bulevardit 21 Shkurti, në qytetin e Selenicës 243.390 € 30.228.991 Lekë
4 Shkolla e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj 158.043 € 19.628.903 Lekë
5 Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj 128.497 € 15.959.268 Lekë
Total: 1.497.642,00 186.006.936,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.339.598 € 166.378.033 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 158.043 € 19.628.903 Lekë
Total: 1.497.641,00 186.006.936,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Selenicë 1.339.684 € 166.388.713 Lekë
2 Komuna Brataj 157.957 € 19.618.223 Lekë
Total: 1.497.641,00 186.006.936,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 PE - VLA - KU (construction company) 490.395 € 60.907.032 Lekë
2 Bahas (construction company) 477.317 € 59.282.742 Lekë
3 Sardo (construction company) 185.943 € 23.094.130 Lekë
4 Shkelqimi 07 (construction company) 121.695 € 15.114.495 Lekë
5 LABI (construction company) 78.978 € 9.809.112 Lekë
6 Ndertuesit (construction company) 78.978 € 9.809.111 Lekë
7 Jogi (construction company) 64.248 € 7.979.634 Lekë
8 Natasha Myrtaj (Metohu) (supervisory company) 86 € 10.680 Lekë
9 Taulant (supervisory company) Lekë
10 Vler-Invest (supervisory company) Lekë
11 Arkimade (supervisory company) Lekë
12 Palma Construction (supervisory company) Lekë
Total: 1.497.640,00 186.006.936,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve