Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i lagjeve të fshatit Kote, Selenicë, Loti 1 490.395 € 60.907.032 Lekë
2 Rikonceptim i qendrës së qytetit, Selenicë 477.317 € 59.282.742 Lekë
3 Rikonstruksion i fasadave dhe gjelbërim i ambienteve përreth pallateve përgjatë bulevardit 21 Shkurti, në qytetin e Selenicës 243.390 € 30.228.991 Lekë
4 Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj 128.497 € 15.959.268 Lekë
5 Shkolla e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj 86 € 10.680 Lekë
Total: 1.339.685,00 166.388.713,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.339.598 € 166.378.033 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 86 € 10.680 Lekë
Total: 1.339.684,00 166.388.713,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Selenicë 1.339.684 € 166.388.713 Lekë
Total: 1.339.684,00 166.388.713,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 PE - VLA - KU (kompani ndërtimi) 490.395 € 60.907.032 Lekë
2 Bahas (kompani ndërtimi) 477.317 € 59.282.742 Lekë
3 Sardo (kompani ndërtimi) 185.943 € 23.094.130 Lekë
4 Shkelqimi 07 (kompani ndërtimi) 121.695 € 15.114.495 Lekë
5 Jogi (kompani ndërtimi) 64.248 € 7.979.634 Lekë
6 Natasha Myrtaj (Metohu) (mbikëqyrës punimesh) 86 € 10.680 Lekë
7 Palma Construction (mbikëqyrës punimesh) Lekë
8 Vler-Invest (mbikëqyrës punimesh) Lekë
9 Arkimade (mbikëqyrës punimesh) Lekë
10 Taulant (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.339.684,00 166.388.713,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve