Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i sheshit të xhamisë Kubelije

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.614.051 €

Kosto në lekë

200.465.185 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 prill 2014, nëpërmjet programit Infrastruktura vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaKavajë
InvestitorëtBashkia Kavajë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArifajDenis 05
Vendndodhja e projektit