Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i sheshit të xhamisë Kubelije 807.026 € 100.232.593 Lekë
2 Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qendrës së qytetit Krume-Has 416.225 € 51.695.162 Lekë
3 Projekt i zgjerimit të rrugës së Doganës "Morinë" (Projekte Riviera) 157.241 € 19.529.368 Lekë
4 Ndërtim KUZ, fshati Çekin, Lagjja Veriore dhe Lagjja jugore 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 1.447.501,00 179.779.657,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 807.026 € 100.232.593 Lekë
2 rikualifikime urbane 416.225 € 51.695.162 Lekë
3 rrugë 157.241 € 19.529.368 Lekë
4 ujësjellës dhe kanalizime 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 1.447.501,00 179.779.657,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kavajë 807.026 € 100.232.593 Lekë
2 Bashkia Has 416.225 € 51.695.162 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 157.241 € 19.529.368 Lekë
4 Komuna Pishaj 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 1.447.501,00 179.779.657,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Denis 05 (construction company) 1.447.501 € 179.779.657 Lekë
Total: 1.447.501,00 179.779.657,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve