Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.339.196 € 290.528.132 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.667.996 € 207.165.142 Lekë
3 sheshe 807.026 € 100.232.593 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 405.968 € 50.421.256 Lekë
5 të tjera 265.181 € 32.935.419 Lekë
Total: 5.485.367,00 681.282.542,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.251.771 € 155.469.980 Lekë
2 Bashkia Mirditë 1.198.303 € 148.829.290 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.140.892 € 141.698.842 Lekë
4 Bashkia Kavajë 807.026 € 100.232.593 Lekë
5 Bashkia Has 416.225 € 51.695.162 Lekë
6 Bashkia Himarë 405.968 € 50.421.256 Lekë
7 Bashkia Vorë 265.181 € 32.935.419 Lekë
Total: 5.485.366,00 681.282.542,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Arifaj (construction company) 5.485.367 € 681.282.542 Lekë
Total: 5.485.367,00 681.282.542,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve