Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës Levan - Shtyllas, Komuna Levan

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

678.853 €

Kosto në lekë

84.313.488 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 25 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaFier
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBesta
Vendndodhja e projektit