Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.850.953 € 354.088.318 Lekë
2 rikualifikime urbane 2.193.605 € 272.445.718 Lekë
3 bulevarde 655.712 € 81.439.492 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 458.977 € 57.004.916 Lekë
5 projekte gjelbërimi 400.640 € 49.759.515 Lekë
6 sheshe 280.327 € 34.816.623 Lekë
Total: 6.840.214,00 849.554.582,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kuçovë 1.765.935 € 219.329.135 Lekë
2 Bashkia Berat 1.532.613 € 190.350.501 Lekë
3 Bashkia Himarë 1.496.443 € 185.858.276 Lekë
4 Bashkia Durrës 842.839 € 104.680.590 Lekë
5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 678.853 € 84.313.488 Lekë
6 Bashkia Divjakë 263.044 € 32.670.044 Lekë
7 Bashkia Çorovodë 260.487 € 32.352.547 Lekë
Total: 6.840.214,00 849.554.581,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Besta (construction company) 6.840.214 € 849.554.581 Lekë
Total: 6.840.214,00 849.554.581,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve