Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi i përroit Leshniqe, Kavajë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

3.591.035 €

Kosto në lekë

446.006.592 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaKavajë
InvestitorëtBashkia Kavajë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVëllezerit Hysa
Mbikëqyrës punimeshTaulantVler-Invest
Vendndodhja e projektit