Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i përroit Leshniqe, Kavajë 3.591.035 € 446.006.592 Lekë
2 Projekt i Ansamblit Rilindja, Belsh 1.448.932 € 179.957.361 Lekë
3 Unaza lindore e Kavajës, Faza I 1.236.608 € 153.586.724 Lekë
4 Rikualifikim urban i qendrës së qytetit të Cërrikut, Lot 1 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
5 Sistemim, asfaltim i rrugës Broshkë dhe Urë mbi Lumin Shkumbin 921.825 € 114.490.714 Lekë
6 Rikonstruksioni i rrugës KLA&XHU-Shëtitore qendrër Golem 619.956 € 76.998.536 Lekë
7 Ndërtimi i pedonales, korsisë së biçikletave, Liqeni Belsh 443.671 € 55.103.885 Lekë
8 Sistemim, asfaltim i rrugës "25 Nëntori" 360.980 € 44.833.773 Lekë
9 Suvatim dhe lyerje fasadash në rrugët kryesore për 100 banesa kolektive, Elbasan 351.985 € 43.716.594 Lekë
10 Sistemim asfaltim i rrugës "Hysejn Bakalli" e "Ali Zyma", lagjja “Emin Motraxhiu” 325.173 € 40.386.534 Lekë
11 Rijetësimi i bllokut të banimit ndërmjet rrugëve "Tefta Tashko Koço", "Elena Gjika" dhe "Vasil Papadhopuli" 234.817 € 29.164.223 Lekë
12 Sistemim, asfaltim i segmentit të rrugës “Qemal Stafa”, nga shkolla “Jorgji Dilo” deri tek kryqëzimi tek posta 183.584 € 22.801.132 Lekë
13 Rikualifikim i fasadave të objekteve, qyteti Bajram Curri 141.279 € 17.546.794 Lekë
14 Sistemim, asfaltim i rrugës te pallati i sportit 140.910 € 17.501.048 Lekë
15 Rikualifikimi urban i fasadave të qendrës Belsh 67.179 € 8.343.622 Lekë
16 Sistemim i rrugës Marie Dhama dhe sheshet e pallateve 61.192 € 7.600.000 Lekë
Total: 11.255.817,00 1.397.972.616,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.850.229 € 478.198.461 Lekë
2 të tjera 3.591.035 € 446.006.592 Lekë
3 projekte rekreacioni 1.892.603 € 235.061.246 Lekë
4 sheshe 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
5 fasada 560.443 € 69.607.010 Lekë
6 rikualifikime urbane 234.817 € 29.164.223 Lekë
Total: 11.255.818,00 1.397.972.616,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kavajë 5.447.599 € 676.591.852 Lekë
2 Bashkia Elbasan 2.345.651 € 291.329.795 Lekë
3 Bashkia Belsh 1.959.782 € 243.404.868 Lekë
4 Bashkia Cërrik 1.126.691 € 139.935.084 Lekë
5 Bashkia Përmet 234.817 € 29.164.223 Lekë
6 Bashkia Tropojë 141.279 € 17.546.794 Lekë
Total: 11.255.819,00 1.397.972.616,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vëllezerit Hysa (construction company) 11.255.818 € 1.397.972.616 Lekë
Total: 11.255.818,00 1.397.972.616,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve