Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Qendra e Qytetit të ri, sheshi para ish-Këshillit të Rrethit, Bulqizë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

194.956 €

Kosto në lekë

24.213.546 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaBulqizë
InvestitorëtBashkia Bulqizë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBE-ISALB-KON
Mbikëqyrës punimeshErald G
Vendndodhja e projektit