Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i sheshit qendror të qytetit, ritrajtim i fasadave, rehabilitim dhe ndriçim i rrugëve të brendëshme të qytetit Kukës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.251.771 €

Kosto në lekë

155.469.980 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKukës
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArifaj
Vendndodhja e projektit