Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ura në rrugën Kondraqa - Qendër - Kallam

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

379.082 €

Kosto në lekë

47.082.016 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaHimarë
InvestitorëtBashkia Himarë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillari
Mbikëqyrës punimeshERMIS - KEST
Vendndodhja e projektit