Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.822.749 € 350.585.452 Lekë
2 rrugë 1.699.314 € 211.054.817 Lekë
3 sheshe 967.450 € 120.157.331 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 818.741 € 101.687.578 Lekë
5 të tjera 379.082 € 47.082.016 Lekë
6 fasada 957 € 118.800 Lekë
Total: 6.688.293,00 830.685.994,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Himarë 6.688.293 € 830.685.994 Lekë
Total: 6.688.293,00 830.685.994,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (kompani ndërtimi) 2.070.828 € 257.196.834 Lekë
2 Besta (kompani ndërtimi) 1.496.443 € 185.858.276 Lekë
3 TEA-D (kompani ndërtimi) 886.742 € 110.133.332 Lekë
4 A.E.K & Co (kompani ndërtimi) 721.668 € 89.631.176 Lekë
5 MANE SHPK (kompani ndërtimi) 624.799 € 77.599.999 Lekë
6 Gjikuria (kompani ndërtimi) 411.903 € 51.158.322 Lekë
7 Arifaj (kompani ndërtimi) 405.968 € 50.421.256 Lekë
8 Elkri (kompani projektuese) 40.258 € 5.000.000 Lekë
9 InfraKonsult (mbikëqyrës punimesh) 17.101 € 2.124.000 Lekë
10 K&F Consulting (mbikëqyrës punimesh) 7.536 € 936.000 Lekë
11 ERMIS - KEST (mbikëqyrës punimesh) 3.221 € 399.999 Lekë
12 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 957 € 118.800 Lekë
13 Kristaq Kali (mbikëqyrës punimesh) 870 € 108.000 Lekë
Total: 6.688.294,00 830.685.994,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve