Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Administrimi financiar dhe menaxherial i Bashkisë Kolonjë dhe njësive administrative të saj

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

98.157 €

Kosto në lekë

12.191.160 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipërisë Digjitale (inovacionit dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaKolonjë
InvestitorëtBashkia Kolonjë
Kontraktorët
Kompani teknologjieINFOSOFT SYSTEMS
Vendndodhja e projektit