Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 822.412 € 102.143.557 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 646.791 € 80.331.493 Lekë
3 projekte gjelbërimi 332.611 € 41.310.317 Lekë
4 rrugë 288.016 € 35.771.597 Lekë
5 projekte dixhitale 98.157 € 12.191.160 Lekë
Total: 2.187.987,00 271.748.124,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kolonjë 2.187.988 € 271.748.124 Lekë
Total: 2.187.988,00 271.748.124,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kthella (kompani ndërtimi) 1.332.088 € 165.445.316 Lekë
2 AlbGarden (kompani projektuese) 327.490 € 40.674.317 Lekë
3 Arkonstudio (mbikëqyrës punimesh) 217.376 € 26.998.121 Lekë
4 ERAL (kompani ndërtimi) 194.321 € 24.134.684 Lekë
5 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 98.157 € 12.191.160 Lekë
6 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) 6.348 € 788.400 Lekë
7 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 6.285 € 780.537 Lekë
8 Transport Highway Consulting (mbikëqyrës punimesh) 4.655 € 578.149 Lekë
9 Novatech Studio (mbikëqyrës punimesh) 957 € 118.800 Lekë
10 Arena MK (mbikëqyrës punimesh) 311 € 38.640 Lekë
Total: 2.187.988,00 271.748.124,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve