Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Platforma Qeveritare e Ndërveprimit Riinxhinierim e modernizim të 51 proceseve të punës G2G, Zgjerim me 21 shërbime të reja elektronike G2G, G2C dhe G2B dhe shtimi i 6 shërbime të reja në portalin qeveritar e-albania.al. Versioni 1.0 1.407.390 € 174.797.863 Lekë
2 Rritja e sigurisë fizike dhe dixhitale në shkolla të arsimit të mesëm, ndërtimi i platformës multidimensionale të komunikimit 1.279.678 € 158.936.000 Lekë
3 Shtimi i 209 shërbimeve të reja elektronike për 18 institucione në portalin e-Albania sipas marrëveshjes me institucionet përfituese, Faza 1 733.333 € 91.080.000 Lekë
4 Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit, e-lejet 466.145 € 57.895.200 Lekë
5 Ngritje e portalit administrativ dhe promovimit të atraksioneve kulturore-historike dhe turistike në Bashkinë e Fierit 117.872 € 14.639.670 Lekë
6 Informimi on-line i qytetarit dhe biznesit mbi detyrimet për taksat vendore, nëpërmjet implementimit të sistemit të taksave për Bashkinë Çorovodë dhe njësitë administrative të saj, si dhe infrakstruktura mbështetëse 100.029 € 12.423.600 Lekë
7 Administrimi financiar dhe menaxherial i Bashkisë Kolonjë dhe njësive administrative të saj 98.157 € 12.191.160 Lekë
8 Implementimi i sistemit të taksave dhe tarifave vendore për qytetarin dhe biznesin e Bashkisë Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
9 Përdorimi i platformës "Cloud" për rritjen e efikasitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike 72.242 € 8.972.469 Lekë
10 Loti V Pajisje Networku 8.063 € 1.001.364 Lekë
11 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Kamera, NVR, TV sets, Loti Blerje UPS s-600va, Loti Blerje Printer dhe Loti Blerje Projektor 6.232 € 774.048 Lekë
Total: 4.364.544,00 542.076.438,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 4.364.545 € 542.076.438 Lekë
Total: 4.364.545,00 542.076.438,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 3.886.546 € 482.709.063 Lekë
2 Bashkia Fier 117.872 € 14.639.670 Lekë
3 Bashkia Çorovodë 100.029 € 12.423.600 Lekë
4 Bashkia Kolonjë 98.157 € 12.191.160 Lekë
5 Departamenti i Administratës Publike 80.305 € 9.973.833 Lekë
6 Bashkia Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
7 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 6.232 € 774.048 Lekë
Total: 4.364.544,00 542.076.438,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 INFOSOFT SYSTEMS (technology company) 4.364.545 € 542.076.438 Lekë
Total: 4.364.545,00 542.076.438,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve