Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rivitalizimi i fshatit Sovjan dhe Luadishtë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

710.970 €

Kosto në lekë

88.302.432 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaMaliq
InvestitorëtBashkia Maliq
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillari
Mbikëqyrës punimeshDricons
Vendndodhja e projektit