Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugës "Unaza", Patos 23.034 € 2.860.800 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, fshati Seferan 2.899 € 360.000 Lekë
3 Rikualifikim Urban i Shëtitores "Republika" 2.512 € 312.000 Lekë
4 Rivitalizimi i fshatit Sovjan dhe Luadishtë 301 € 37.440 Lekë
5 Rikonstruksion i rrugës "Xhami-Golem" Lekë
6 Rikualifikim i fasadave në Shëtitoren Miqësia dhe rehabilitim i rrugës së Tregut Lekë
Total: 28.746,00 3.570.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 23.034 € 2.860.800 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 2.899 € 360.000 Lekë
3 bulevarde 2.512 € 312.000 Lekë
4 rikualifikime urbane 301 € 37.440 Lekë
5 fasada Lekë
Total: 28.746,00 3.570.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Patos 25.546 € 3.172.800 Lekë
2 Bashkia Belsh 2.899 € 360.000 Lekë
3 Bashkia Maliq 301 € 37.440 Lekë
4 Bashkia Kavajë Lekë
5 Bashkia Poliçan Lekë
Total: 28.746,00 3.570.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Dricons (supervisory company) 28.746 € 3.570.240 Lekë
Total: 28.746,00 3.570.240,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve