Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi i fasadave dhe sheshit të Qytetit Ulez

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

388.352 €

Kosto në lekë

48.233.358 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaMat
InvestitorëtBashkia Mat
Kontraktorët
Kompani ndërtimiUleza Ndertim
Vendndodhja e projektit