Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "31 Korriku" 594.983 € 73.896.936 Lekë
2 Rehabilitimi i fasadave dhe sheshit të Qytetit Ulez 388.352 € 48.233.358 Lekë
3 Rehabilitimi i fasadave dhe shesheve qyteti Ulëz (faza përmbyllëse) 239.799 € 29.783.017 Lekë
Total: 1.223.134,00 151.913.311,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 fasada 628.151 € 78.016.375 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 594.983 € 73.896.936 Lekë
Total: 1.223.134,00 151.913.311,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mat 1.223.135 € 151.913.311 Lekë
Total: 1.223.135,00 151.913.311,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 628.151 € 78.016.375 Lekë
2 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 297.492 € 36.948.468 Lekë
3 VLLAZNIA NDERTIM I.S (kompani ndërtimi) 297.492 € 36.948.468 Lekë
Total: 1.223.135,00 151.913.311,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve