Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 fasada 1.030.761 € 128.020.503 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 594.983 € 73.896.936 Lekë
3 të tjera 555.451 € 68.987.019 Lekë
Total: 2.181.195,00 270.904.458,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mat 1.223.135 € 151.913.311 Lekë
2 Bashkia Burrel 957.104 € 118.872.347 Lekë
3 Bashkia Himarë 957 € 118.800 Lekë
Total: 2.181.196,00 270.904.458,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (construction company) 628.151 € 78.016.375 Lekë
2 VLLAZNIA NDERTIM I.S (construction company) 572.077 € 71.051.977 Lekë
3 NDREGJONI (construction company) 297.492 € 36.948.468 Lekë
4 ED KONSTRUKSION (construction company) 274.585 € 34.103.510 Lekë
5 STERKAJ (construction company) 200.827 € 24.942.664 Lekë
6 Mandi 1 (construction company) 200.827 € 24.942.664 Lekë
7 KLODIODA (supervisory company) 6.280 € 780.000 Lekë
8 Erald G (supervisory company) 957 € 118.800 Lekë
Total: 2.181.196,00 270.904.458,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve