Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i Unazës Veriore të qytetit Kukës, Karburanti i Vjetër-stacion Morinë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

774.086 €

Kosto në lekë

96.141.474 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKukës
InvestitorëtBashkia Kukës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshXhem Neçi
Vendndodhja e projektit