Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Zgjerimi i urës së Lumit Drin, dekorim dhe ndriçim

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

725.722 €

Kosto në lekë

90.134.636 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 8 Maj 2015 nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaLezhë
InvestitorëtBashkia Lezhë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiT.T.A ALBA LAM
Vendndodhja e projektit