Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rivitalizimi urban i dy shesheve në Tiranë (1- Rehabilitimi i hapsirave urbane pranë Teatrit të Kukullave dhe lidhja me rrugën "Ibrahim Rrugova; 2- Rehabilitimi dhe sistemimi urban në hapsirën midis Ministrisë së Punëve të Brendshme, MZHUT, MTI, Teatri Kombëtar dhe Teatri Komedisë)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

910.381 €

Kosto në lekë

113.069.294 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 6 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaTiranë
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBE-ISAlb-Konstruksion
Vendndodhja e projektit