Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi urban i sheshit Borsh

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

210.413 €

Kosto në lekë

26.133.333 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaHimarë
InvestitorëtBashkia Himarë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiTEA-D
Vendndodhja e projektit