Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i sheshit Lukovë 676.328 € 83.999.999 Lekë
2 Rikualifikimi urban i sheshit Borsh 210.413 € 26.133.333 Lekë
3 Projektet e infrastukturës rrugore të qytetit, loti 2 84.041 € 10.437.831 Lekë
Total: 970.782,00 120.571.163,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 886.742 € 110.133.332 Lekë
2 rrugë 84.041 € 10.437.831 Lekë
Total: 970.783,00 120.571.163,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Himarë 886.742 € 110.133.332 Lekë
2 Bashkia Gjirokastër 84.041 € 10.437.831 Lekë
Total: 970.783,00 120.571.163,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 TEA-D (construction company) 970.782 € 120.571.163 Lekë
Total: 970.782,00 120.571.163,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve